กิจกรรม จ่ายุทธ

งานอุปสมบท สมาชิกหมู่บ้านพฤกษา13 ณ.วัดเกิดการอุดม

[ งานอุปสมบท ]

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี

ได้มอบหมายให้ นายจิรคุณ เสลาหอม (คุณบอส) เป็นตัวแทนร่วมงานอุปสมบทลูกชายคุณแม่ก้อย สมาชิกหมู่บ้านพฤกษา13 ณ วัดเกิดการอุดม หมู่ที่5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี