กิจกรรม จ่ายุทธ

บริจาครถตู้ฉุกเฉินให้กับ ศูนย์กู้ชีพ อปพร.อบต.คลองสาม

[ ชีวิตและความเป็นอยู่ สำคัญที่สุด ]

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี

ลงพื้นที่ ร่วมกับ สจ.สัญชาติ คุระนันท์ สจ.สมพร บุญมา สจ.ไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตคลองหลวง

ได้ร่วมงานพบปะ อสม.อบต.คลองสาม หมู่ที่ 1-16 โดยมี ท่าน ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

ซึ่งได้มีการบริจาครถตู้ฉุกเฉินให้กับ ศูนย์กู้ชีพ อปพร.อบต.คลองสาม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตคลองหลวง และมอบถุงยังชีพ #ถุงปันสุขจ่ายุทธ โดยมีเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้ประสบภัยโควิด19 ในยามกักตัว หรือรักษาอาการที่บ้าน รวมถึงผ้าอ้อม สำหรับผู้ป๋วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี