กิจกรรม จ่ายุทธ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

[ ร่วมประชุมเทศบาลเมืองท่าโขลง ]

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
และประธานกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบนโยบาย ของนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

ร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองท่าโขลง ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี