กิจกรรม จ่ายุทธ

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย งานฌาปนกิจ

[ ร่วมฟังสวดอภิธรรม ]

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
ลงพื้นที่ ร่วมฟังสวดอภิธรรมคุณแม่ถวิล บอกรับ อายุ 90 ปี

พร้อมได้รับเกียรติจากคณะเจ้าภาพ ให้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ.วัดศิริจันทาราม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี