กิจกรรม จ่ายุทธ

ปรับปรุงถนนที่เสียหาย ให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้ตามปกติ

[ แก้ไขถนน ซอย11/23-1 ตำบลคลองสาม ]

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
พร้อม “ทีมงานจ่ายุทธ”

วันนี้ผมได้นำ เครื่องจักรมาปรับปรุงถนนที่ได้รับความเสียหายที่ซอยคลองสาม 11/23-1 หมู่ที่ 10 ร่วมกับทาง อบต.คลองสาม ให้ชาวบ้านสามารถสัญจรได้ตามปกติ

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี