กิจกรรม จ่ายุทธ

พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน #หมู่บ้านพฤกษา13

[ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ]

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี

ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายกอบจ.ปทุมธานี นายธนศักดิ์ แป้นมุข ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี สจ.สัญชาติ คุระนันท์ สจ.สมพร บุญมา ส.อบจ.ปทุมธานี เขตอำเภอคลองหลวง

ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ #หมู่บ้านพฤกษา13 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี