กิจกรรม จ่ายุทธ

เตรียมสร้างลานเอนกประสงค์ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

[ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ]

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยนำทีมช่างเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างทำเป็นลานเอนกประสงค์ พร้อมปรับภูมิทัศน์ ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านพฤกษา13 หมู่4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี