กิจกรรม จ่ายุทธ

เตาเผาขยะไร้ควัน สำหรับลดปริมาณขยะ ให้พี่น้องปทุมธานี

[ งานต้นแบบเตาเผาขยะไร้ควัน ]

ภายใต้การอำนวยการของท่าน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้

ผม นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ(จ่ายุทธ)
ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี

ร่วมกับ นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายกอบจ.ปทุมธานี นายธนศักดิ์ แป้นมุข ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี สจ.สัญชาติ คุระนันท์ สจ.สมพร บุญมา ส.อบจ.ปทุมธานี เขตอำเภอคลองหลวง

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบเตาเผาขยะไร้ควัน ในการนำมาใช้ในชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อลดปริมาณขยะ ณ บริเวณคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ
กิจกรรม จ่ายุทธ

จ่ายุทธ ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (จ่ายุทธ)
icon checkที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ปทุมธานี
icon checkสมาชิกพรรคเพื่อไทย

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #พรรคเพื่อไทย #ชีวิตที่เหลือเพื่อปทุมธานี #อบจปทุมธานี #ปทุมธานี