เพื่อครอบครัวชาวคลองหลวง พร้อมช่วยเหลือ ด้วยหัวใจของจ่ายุทธ

อย่ารอช้า เพื่อชีวิตใหม่ ที่ต้องดีกว่าเดิม

ขอความช่วยเหลือจ่ายุทธ